1. Naam organisatie

Gevangenenzorg Albanië (Stichting)

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 850881468
KvK Nummer: 53441850

3. Internet adres

http://www.gevangenenzorgalbanie.nl

4. Contact

Postadres
Mozartweg 56 A
3816LT Amersfoort

Bezoekadres
Mozartweg 56 A
3816LT Amersfoort

Email: h.v.huffelen@kpnmail.nl
Telefoon: 0031 525 686 067

5. Doelstelling

Ondersteunen met uiteenlopende acties van het werk van de Albanese organisatie Sh.K.B.Sh.

6. Beleidsplan

GZA Beleidsplan 2021-2025

7. Bestuurders

Naam Functie Datum in dienst
A. Verburg Voorzitter Jan. 2016
D.A.M. Jaspers Focks Secretaris Aug. 2016
H. van Huffelen Penningmeester Nov. 2017
F. Stoute – Mensink Bestuurslid Apr. 2014
Heinz Ros Bestuurslid – Fondswerver Feb. 2022

8. Beloningsbeleid

Er worden géén betalingen gedaan aan personen voor activiteiten van Gevangenenzorg Albanië. Medewerkers werken op vrijwillige basis.

9. Activiteiten

Publicaties, ludieke acties, fondsen werving, inzamelacties, etc.

10. Jaarrekening of jaarverslag

Financieel Jaarverslag 2022 St.Gev. Albanie

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol

** Privacy beleid AVG Gevangenenzorg Albanie kunt u vinden op deze site via de volgende link:
http://www.gevangenenzorgalbanie.nl/avg-privacy-beleid/