Bijbelconcours in gevangenis

We hebben met opzet voor het boek Spreuken gekozen, om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen ook als ze niet direct een christelijke achtergrond of interesse hebben. In de eerste gevangenis hebben 30 personen zich aangemeld, en uiteindelijk 17 mensen de test gedaan. Daar kwamen 2 winnaars uit naar voren.

Voor Albanese begrippen hadden we een klinkende prijs beloofd voor de winnaar, namelijk een kwalitatief sport tenue. Vooral nu in de zomer wordt dat erg gewaardeerd. Het was dan ook opmerkelijk dat de 2 mannen bereid waren om de prijs te delen zodat ze allebei iets kregen. Nu kregen ze ook een sport-tenue maar van beduidend mindere kwaliteit.

Het mooie was dat we vooraf aan alle deelnemers een nieuw Testament gaven met het boek Spreuken. Gedurende 3 weken spraken we de mannen, en motiveerden we ze om toch wel de Bijbel te lezen. Ja ja, zeiden ze, en wilden van alles weten. Van of ze wel de juiste hoofdstukken bestudeerden tot wat het precies betekende wat ze lazen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst deelden we de prijzen uit en hadden we een zanger en wat eten en drinken. Eén van de mannen die had meegedaan zei halverwege de bijeenkomst – “jullie hebben een bladzijde omgeslagen in ons leven, wat we anders zelf nooit zouden hebben gedaan”.

We willen dit graag jaarlijks gaan herhalen, en op dit moment zijn er nog 6 gevangenissen die de Bijbel Concours dit jaar nog willen invoeren. Foto’s volgen later, die worden nog aan ons opgestuurd.

Hartelijke groet van Fred

Meer nieuws

iedereen mag het weten

Afgelopen weekend was bijzonder, wel 5 mensen uit onze programma’s hebben zich laten dopen!
Het wordt des te meer bijzonder als je weet dat een aantal van deze jonge mensen een leven van armoede, huiselijk geweld en sociale isolatie achter de rug hebben.

Gur Gur Behet Mure

Een sympathieke actie voor het welzijn van kinderen van gevangen.

Nieuwsbrief #62 Wilma en Fred

Het is nooit rustig, en gelukkig gaat t bijna altijd – vooruit!
Klik hier of op de foto voor het hele verhaal!