Nieuwsbrief 50 – December 2019

Op ’t randje van 2019 is deze nieuwsbrief verstuurd over ons werk in Albanië.
Er is veel gebeurd, en we zouden bijna kunnen zeggen dat ’t een goed jaar is geweest, als de aardbeving er niet verwoestend doorheen was geraasd.
In de brief staat daarom niet veel over onszelf, maar het is ons goed gegaan. Alles goed met onze familie, een kleinzoon erbij, we zijn gezond en heel bijzonder vereerd met de brede steun voor ons beider werk.
Veel Heil en Zegen voor t nieuwe jaar.
Nieuwsbrief 50 Wilma
Huizen volledig verwoest

Meer nieuws

iedereen mag het weten

Afgelopen weekend was bijzonder, wel 5 mensen uit onze programma’s hebben zich laten dopen!
Het wordt des te meer bijzonder als je weet dat een aantal van deze jonge mensen een leven van armoede, huiselijk geweld en sociale isolatie achter de rug hebben.

Gur Gur Behet Mure

Een sympathieke actie voor het welzijn van kinderen van gevangen.

Nieuwsbrief #62 Wilma en Fred

Het is nooit rustig, en gelukkig gaat t bijna altijd – vooruit!
Klik hier of op de foto voor het hele verhaal!